Wentylacja Mechaniczna

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych.

Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu urządzeń mechanicznych jak wentylator, centrala wentylacyjna itp.

Klasyfikacja systemów wentylacji mechanicznej może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą:

 • czas działania – wentylacja ciągła, wentylacja okresowa,
 • sposób organizowania wymiany powietrza – wentylacja ogólna, wentylacja miejscowa,
 • kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia – wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna,
 • różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń – wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa,
 • zakres uzdatniania powietrza – np. wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem itd.,
 • prędkości transportu w przewodach nawiewnych – wentylacja o niskich, średnich i wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach,
 • liczba przewodów magistralnych – instalacje bezprzewodowe, jednoprzewodowe, dwuprzewodowe.

Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb użytkownika, dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach. Regulacja systemu wentylacji mechanicznej może odbywać się automatycznie.

Generalnym wykonawcom oraz inwestorom oferujemy kompleksowe wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej, obejmujące przygotowanie projektu, dostawę i montaż elementów oraz uruchomienie systemu dla obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, takich jak:

 • Biura
 • lokale handlowe i usługowe
 • obiekty sportowe
 • obiekty oświatowe
 • hale magazynowe
 • obiekty produkcyjne
 • budynki wielorodzinne

Firma nasza, współpracując bezpośrednio z wieloma wiodącymi producentami z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, służy pomocą w doborze urządzeń o optymalnych, zgodnych z założeniami projektu oraz oczekiwaniami Klienta parametrach, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Korzystamy z najlepszych rozwiązań wykonując instalacje trwałe i niezawodne.

WENTYLACJA (łac. ventilatio = przewietrzanie) jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego i doprowadzeniu powietrza świeżego.