Klimatyzacja

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu.

Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna.

Optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:

  • temperatura: lato 23 – 26 °C; zima 20 – 24 °C
  •  wilgotność względna: 40 – 60% (max 35 – 65%)
  • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 – 0,5 m/s

Firma Digitec oferuje usługi z zakresu doboru i montażu systemów klimatyzacji jak i przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń.

Komfort cieplny – zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka.