Projektowanie

Każda, nawet najlepiej wykonana instalacja, swoje życie rozpoczynała od projektu.

Wykonanie projektu jest kluczowym elementem, który umożliwia późniejsze wykonanie instalacji. Przygotowane przez specjalistów digitec projekty są zoptymalizowane oraz zgodne z wymaganiami Inwestora, obowiązującymi  przepisami prawa budowlanego i standardami branżowymi. digitec zapewnia szybkość i pełen komfort działania na każdym szczeblu procesu inwestycyjnego. Inżynierowie digitec posiadają odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje, co pozwala na realizację najbardziej zaawansowanych technicznie i zróżnicowanych projektów.

Przygotowana przez digitec dokumentacja obejmuje:

  • projekt budowlany – będący dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony.
  • projekt wykonawczy – będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.
  • dokumentację powykonawczą – będącą zbiorem dokumentów obejmujących całość danego projektu inwestycyjnego, wraz z wszystkimi aktualnymi zmianami oraz ewentualnymi modyfikacjami.
  • dokumentację wspierającą inwestycję – będącą zbiorem dokumentów związanych z powyższymi projektami, stanowi niezbędną podstawę do realizacji inwestycji, zgody, pozwolenia, oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów, projekty, obliczenia techniczne oraz kosztorysy umożliwiające efektywne zarządzanie budżetem całej inwestycji.