Kontrola Dostępu

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów.

Możliwość decydowania, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia.

Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochrona przed wtargnięciem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa.

Poprawna identyfikacja skali i rodzaju zagrożeń występujących w budynku lub na chronionym obszarze oraz określenie roli, jaką system kontroli dostępu ma spełniać, jest kluczowe dla prawidłowego doboru elementów systemu, konfiguracji i jego działania. Konsultanci digitec mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zaproponowania naszym Klientom optymalnego rozwiązania.

Oferowane przez digitec systemy to nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania o wysokiej niezawodności i funkcjonalności, wykraczającej poza prostą kontrolę wejść i wyjść osób uprawnionych. Systemy te są źródłem informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu, usprawniają organizację pracy oraz podnoszą bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników, tj. pracowników, gości, klientów, personelu obsługi serwisowej itp. digitec oferuje skuteczne rozwiązania dla różnej skali obiektów:

 

przeznaczone dla dużych obiektów
 • biurowce
 • obiekty rządowe,
 • laboratoria badawcze,
 • fabryki, instytucje finansowe,
 • wojskowe,
 • handlowe
przeznaczone dla małych i średnich obiektów
 • biura,
 • sklepy,
 • hurtownie,
 • małe i średnie firmy i przedsiębiorstwa

Główne korzyści z zastosowania systemów kontroli dostępu:

 • Pełna kontrola dostępu do budynku, strefy lub pomieszczeń,
 • Kompletna informacja o ruchu osobowym,
 • Możliwość szczególnej ochrony wybranych części budynku,
 • Ochrona pracowników, gości, mienia i informacji,
 • Możliwość integracji z systemami taryfikacji czasu pracy i zarządzania danymi personalnymi,
 • Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa,
 • Wspomaganie zarządzania parkingiem,
 • Monitorowanie cennych przedmiotów,
 • Podwyższenie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu identyfikatorów z fotografią