Inteligentny Budynek

Inteligentny Budynek oznacza integrację wielu systemów i instalacji teletechnicznych, elektrycznych znajdujących się w danym obiekcie.

Połączenie pomiędzy poszczególnymi systemami realizowane jest za pomocą magistrali komunikacyjnej oraz wspólnego protokołu transmisji zapewniającego pełną wymienialność informacji pomiędzy różnymi systemami lub elementami tego samego systemu.

Centralny system zarządzania  stanowi uniwersalny interfejs do obsługi wszystkich instalacji i jest podstawowym narzędzie pracy wszystkich osób bezpośrednio odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie „Inteligentnego Budynku”. Poza tym system zarządzania i nadzoru realizuje cały szereg innych zadań takich jak: transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych, graficzne przedstawienie różnych instalacji, sygnalizacja i obsługa sytuacji alarmowych, rejestracja i wizualizacja trendów historycznych i dynamicznych, optymalizacja pracy różnych systemów. Szerokie wykorzystanie okablowania strukturalnego nie tylko do transmisji danych informatycznych i głosu, ale również jako nośnika sygnałów sterujących większości instalacji w budynku pozwala na zachowanie jednego standardu infrastruktury okablowania w skali całego budynku, a tym samym redukcję kosztów zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji. Elastyczność w projektowaniu oraz nadmiarowość okablowania strukturalnego zapewniają bardzo dużą możliwość adaptacji systemów do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz postępu technologicznego.

Specjaliści digitec poprowadzą inwestora przez wszystkie etapy inwestycji. Od projektu zaczynając, poprzez dobór i montaż urządzeń, a na serwisie wdrożeniowym i powdrożeniowym kończąc. Stosowane przez nas rozwiązania są w pełni skalowalne i mogą być z powodzeniem stosowane w obiektach o dowolnej wielkości.