Rejestracja Czasu Pracy

System rejestracji czasu pracy (RCP) – pozwala na określenie czasu przepracowanego przez pracownika, dostarcza informacji o danych personalnych każdego zatrudnionego, dozwolonych godzinach pracy i nieobecnościach planowanych lub nieusprawiedliwionych.

Podstawą do obliczania czasu pracy są informacje uzyskane z czytników o wejściu i wyjściu osoby z terenu firmy. Wdrożenie oferowanych przez nas systemów RCP – spełniających wymogi kodeksu pracy, zapewnia:

  • rejestrację rzeczywistego czasu pracy,
  • znaczne podniesienie dyscypliny pracy,
  • eliminację błędów przy obliczaniu wynagrodzenia,
  • możliwość drukowania pełnych raportów i statystyk dla jednego lub grupy pracowników,
  • wyeliminowanie nadużyć dokonywanych przez pracowników,
  • archiwizację danych,
  • prostą obsługę nie wymagającą fachowej wiedzy,
  • dostęp do danych zabezpieczony hasłami.

Proponowane przez specjalistów digitec rozwiązania stanowią zazwyczaj integralną cześć systemu Kontroli Dostępu. Na życzenie Klienta możliwa jest oczywiście implementacja całkowicie autonomicznego systemu.