Sygnalizacja Włamania i Napadu

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) – ma za zadanie ochronę obiektu oraz przebywających w nim ludzi przed włamaniem i napadem.

Każdy obiekt, bez względu na przeznaczenie i wielkość, może zostać wyposażony w system antywłamaniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. digitec posiada w swojej ofercie całą gamę profesjonalnych urządzeń, które mogą być zainstalowane zarówno w małej hurtowni, sklepie czy mieszkaniu, jak i zakładzie produkcyjnym czy wysokościowym biurowcu. Konsultanci digitec mają doświadczenie w projektowaniu SSWiN, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie rozsądnego kompromisu pomiędzy funkcjonalnością a ceną systemu. Nad całym procesem realizacyjnym, począwszy od fazy definiowania zagrożeń, projektowania systemu poprzez instalację i serwis, czuwają doświadczeni inżynierowie i specjaliści digitec.

System sygnalizacji włamania i napadu to instalacja elektryczna mająca sygnalizować wszelkie nietypowe zdarzenia występujące w obiekcie, np. włamanie, napad czy ulatniający się gaz. Podstawowymi elementami każdego systemu alarmowego są:

 • centrala alarmowa
 • różnego rodzaju detektory, np. czujki pasywnej podczerwieni (PIR)
 • klawiatury (szyfratory)
 • sygnalizatory
 • akumulatory żelowe
 • moduły dodatkowe, np. moduł drukarki czy rozszerzeń

Dobrze działający system alarmowy powinien być dopasowany do charakteru i specyfiki obiektu. Priorytetem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia i przekazanie informacji o tym zagrożeniu kompetentnym służbom lub właścicielom/ użytkownikom obiektu. Można wyodrębnić trzy zasadnicze elementy systemu:

sterowanie

Głównym elementem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która steruje wszystkimi elementami systemu, przetwarza otrzymane sygnały, wysyła odpowiednie informacje, np. do stacji monitorowania alarmów. Centrala powinna być umiejscowiona w dyskretnym miejscu, gdzie nie będzie narażona na próby sabotażu lub zniszczenia. Użytkownik komunikuje się z systemem poprzez klawiatury, które na ogół umiejscawiane są w pobliżu wejść do budynku. Wszelkie operacje dokonywane na klawiaturach wymagają potwierdzenia indywidualnym kodem użytkownika, co zapobiega przypadkowym lub celowym działaniom osób nieuprawnionych. digitec posiada w swojej ofercie wiele rodzajów central alarmowych różnych producentów i może zaproponować rozwiązanie dla każdego obiektu.

wykrywanie

Jednym z najważniejszych zadań systemu antywłamaniowego jest jak najwcześniejsze wykrycie zagrożenia w obiekcie. digitec oferuje całą gamę różnego rodzaju detektorów, takich jak:

 • czujki pasywnej podczerwieni (PIR)
 • bariery aktywnej podczerwieni
 • czujki magnetyczne (kontaktrony)
 • czujki zbicia szyby
 • czujki sejsmiczne
 • bariery mikrofalowe

Specjaliści digitec dobiorą odpowiedni rodzaj detekcji do warunków w obiekcie, dzięki czemu możliwe będzie zoptymalizowanie pracy systemu. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie ochrony obwodowej, pozwalającej na wykrycie intruza zanim jeszcze dostanie się do obiektu. Sygnały od czujek, które wykryły nietypowe zjawisko, przekazywane są do centrali alarmowej.

ostrzeganie

Wykrycie zagrożenia w obiekcie przez zainstalowane w nim czujki skutkuje natychmiastowym przesłaniem sygnału alarmowego do centrali alarmowej, gdzie sygnał jest przetwarzany i wysyłany dalej. Istnieją dwa sposoby ostrzegania o zagrożeniu:

 • Centrala może uruchomić zainstalowane w obiekcie sygnalizatory powiadamiające najbliższe otoczenie o zaistniałej sytuacji alarmowej. Istnieje kilka rodzajów sygnalizatorów, m.in. akustyczne, akustyczno-optyczne, z własnym zasilaniem. Dodatkowo zainstalowane w obiekcie, widoczne z daleka sygnalizatory mają efekt prewencyjny, odstraszający ewentualnych intruzów.
 • Centrala może przesłać przy pomocy różnego rodzaju mediów (łącza komutowane, GSM, radio) sygnał do właściciela/użytkownika obiektu lub stacji monitorowania alarmów.

Specjaliści digitec w zależności od stopnia zagrożenia i warunków panujących w obiekcie, dobiorą odpowiednie rozwiązania.

Tylko prawidłowe współdziałanie wszystkich tych elementów daje gwarancję, że system spełni swoje zadanie.