Instalacje Elektryczne i Elektroenergetyczne

digitec wykonuje kompleksowe sieci i instalacje elektryczne we wszystkich typach obiektów zapewniając fachowe wykonanie instalacji wraz z przygotowaniem strony formalnoprawnej.

Specjaliści digitec posiadają odpowiednią wiedzę i uprawnienia do wykonywania instalacji nie tylko w obiektach przemysłowych, biurowych oraz budownictwie jedno i wielorodzinnym, ale także w obiektach specjalnych. Na przykład tam gdzie znajdują się materiały łatwopalne (np stacje benzynowe, LPG) i istnieją strefy zagrożenia wybuchem. digitec zapewnia kompleksową obsługę, od załatwienia spraw formalnych związanych z zakładem energetycznym, wykonaniem projektu ze wszelkimi uzgodnieniami, po dostawę urządzeń, ich montaż, uruchomienie, gwarancję i serwis.

Pracownicy digitec przy pomocy specjalistycznego sprzętu przeprowadzają kompletne prace kontrolno-pomiarowe wykonanych instalacji, w zakres badań wchodzą między innymi pomiary:

  • instalacji odgromowej,
  • rezystancji izolacji,
  • uziemienia,
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • natężenia oświetlenia.

Dla potrzeb sieci komputerowych, digitec wykonuje dedykowane instalacje elektryczne, wydzielone od pozostałej części instalacji elektrycznej. Oferujemy wstępne sprawdzenie przydatności istniejącej instalacji elektrycznej oraz zaprojektowanie i wykonanie nowego systemu zasilania dedykowanego wraz z kompleksowym zabezpieczeniem przeciw-przepięciowym i przeciw-odgromowym dla potrzeb systemów teleinformatycznych.

digitec wykonuje instalacje o różnym stopniu zaawansowania, od prostych instalacji zaczynając, poprzez instalacje tzw. Inteligentnego Domu, a na zintegrowanych Systemach Zarządzania Budynkiem (BMS) kończąc. Specjaliści digitec dobiorą optymalne rozwiązania dla każdego klienta, spełniające jego potrzeby oraz mieszczące się w założonym budżecie.