Budowa Serwerowni

Aby zapewnić odpowiedni montaż systemu teleinformatycznego, a potem zadbać o jego niezakłóconą pracę, należy spełnić wiele warunków, dotyczą one zarówno pomieszczenia jak i zainstalowanej infrastruktury fizycznej.

Odpowiednio dobrana infrastruktura ma za zadanie utrzymywać optymalne warunki zasilania oraz parametry środowiskowe (wilgotność, temperaturę) we wszystkich punktach systemu teleinformatycznego. W celu spełnienia tych wymagań tworzone są tzw serwerownie.

Serwerownia to klimatyzowane, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych pomieszczenie lub cały budynek, wraz z wyposażeniem. Serwery, urządzenia sieciowe oraz UPS-y umieszczone są w sposób uporządkowany w szafach teleinformatycznych i stojakach.

Serwerownia to w pierwszej kolejności budynek – jego projekt i wykonanie uwzględniające wszystkie czynniki decydujące o jakości pomieszczeń do przechowywania sprzętu, oraz infrastruktura – elektronika decydująca w dużej mierze o niezawodności zabezpieczeń. Konstrukcja bezpiecznego budynku powinna zapewniać ergonomiczne rozmieszczenie szaf i stojaków, oddzielenie pomieszczenia z serwerami od pomieszczeń dla operatorów, podłogi muszą umożliwiać prowadzenie kabli w kanałach.

Zabezpieczenia przed niepowołanymi użytkownikami to system kontroli dostępu i ochrona obiektu – karty elektroniczne, systemy alarmowe, ochrona strażników, telewizja przemysłowa.

Zabezpieczenie przed czynnikami środowiska (katastrofami) to w przypadku Polski przede wszystkim ochrona przed pożarem – drzwi wytrzymujące napór ognia oraz systemy wykrywania i automatycznego gaszenia pożarów. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa zadbać należy także o zasilanie – UPS-y, agregaty prądotwórcze i własną stację transformatorową. Istotna jest również szybka i niezawodna (najlepiej redundantna) komunikacja ze światem zewnętrznym. Właściwa klimatyzacja (temperatura na poziomie 20°C +/- 1°C oraz wilgotność 45-50 proc.) zmniejszają ryzyko awarii i przedłużają żywotność sprzętu.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Projektowanie serwerowni zgodny ze standardami bezpieczeństwa, zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi
 • kompleksowe roboty budowlane, zarówno konstrukcyjne jak i wykończeniowe obiektu
 • wykonanie elektrostatycznej podłogi technicznej z PCV, pochylni i schodów do pomieszczeniami dla obsługi
 • wykonanie odpowiednio szczelnych, wyciszanych ścian ze szkła i stali oddzielających strefy techniczne oraz drzwi z samozamykającym się mechanizmem
 • projekt i montaż głównej i dedykowanej instalacji elektrycznej
 • projekt i realizację systemu klimatyzacji i nawiewu
 • projekt i montaż systemu przeciwpożarowego i gaśniczego
 • dostawę i podłączenie zabezpieczeń antywłamaniowych oraz systemu kontroli dostępu
 • instalację okablowania strukturalnego LAN i zasilania gwarantowanego, systemów UPS oraz agregatów prądotwórczych
 • dostawa i montaz szaf teleinformatycznych 19″
 • dostawa i instalacja serwerów, urządzeń do składowania danych (roboty taśmowe, urządzenia SAN, macierze RAID), sprzętu sieciowego
 • pełne wsparcie wdrożeniowei i powdrożeniowe prowadzone przez specjalistów digitec

digitec zbuduje serwerownię dla każdego Klienta, zaczynając od niewielkiego pomieszczenia z kilkoma serwerami, a na dedykowanym budynku wraz z specjalizowaną infrastrukturą kończąc. Dzięki temu, że jesteśmy Partnerem dużej i doświadczonej Firmy budowlanej, nasza oferta jest kompleksowa. Możemy poprowadzić budowę nowego obiektu od podstaw, bądź też zająć się adaptacją istniejących pomieszczeń. digitec może w procesie inwestycyjnym wystąpić jako Generalny Wykonawca.