Telewizja Dozorowa

System Telewizji Dozorowej (CCTV) pomaga w ochronie mienia i osób poprzez zastosowanie kamer, które obserwują wyznaczone obszary i przekazują obraz do monitorów znajdujących się w stacji monitorowania.

Idealny system CCTV powinien być łatwy i elastyczny w eksploatacji oraz zapewniać doskonałej jakości obraz, zarówno przy świetle dziennym, jak i nocnym, aby, w razie potrzeby, mógł ułatwiać analizę zdarzeń w obiekcie i służyć jako materiał dowodowy. Rozwiązania CCTV mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Systemy CCTV są projektowane i wykonywane przez digitec tak, by współgrały z charakterem terenu/ budynku i odpowiadały wymogom bezpieczeństwa określonym przez Klienta. Systemy CCTV mogą być przeznaczone m.in. do pomocy w wykrywaniu przestępstw, obserwacji aktywności na pewnym obszarze dla celów bezpieczeństwa lub dla celów informacyjnych, do ciągłej dokumentacji wizualnej pewnego obszaru lub procesu bądź do analizy wybranego zdarzenia.

Systemy nadzoru wizyjnego nie tylko przeciwdziałają przestępczości oraz zwiększają ogólne poczucie bezpieczeństwa na chronionym obszarze, ale również dają wymierne korzyści finansowe i pozwalają na znaczne oszczędności. Redukują straty wynikające z działalności przestępczej oraz wydatki związane z zachowaniem porządku (np. koszty zatrudnienia strażników przez 24 godziny na dobę) i wymianą sprzętu.

Sieci telewizji dozorowej budowane są zwykle w oparciu o  kamery współpracujące z systemami: wideodetekcji, multiplexowania obrazów, rejestracji obrazów oraz wizualizacji. Proponowane przez digitec rozwiązania oparte są o najnowsze technologie zarówno analogowe jak i cyfrowe spełniające szereg funkcjonalności, m.in.:

Wdrażane przez nas systemy pozwalają na:

  • prowadzenie monitoringu na obszarach o zróżnicowanej, w tym bardzo dużej powierzchni
  • szybką transmisję obrazu poprzez łącza światłowodowe
  • wykorzystanie wideoserwerów (zdalne monitorowanie)
  • minimalizację liczby niezbędnych punktów monitorowania
  • jednoczesny dostęp do obrazu przekazywanego z wszystkich kamer
  • nieprzerwaną archiwizację danych
  • natychmiastowy dostęp do wybranych partii nagranego materiału
  • uzyskanie wysokiej jakości obrazu oraz możliwość jego wielokrotnego powiększania i obróbki w celu wyeksponowania szczegółów
  • zabezpieczenie dostępu do systemu i danych przed nieuprawnionymi osobami
  • programowanie, np.: alarmów i torów ruchu poszczególnych kamer

automatycznego wyszukiwanie lub nagrywanie zdarzeń na podstawie zmiany charakterystycznych parametrów (np. zmiany natężenia oświetlenia, określonego ruchu, zewnętrznego sygnału alarmowego)częstotliwości rejestracji obrazów w zależności od natężenia ruchu przed każdą kamerą lub w przypadku wystąpienia określonego.