System Zarządzania Budynkiem (BMS)

System automatyki budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

System BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach. System udostępnia zazwyczaj interfejs graficzny, który w czytelny sposób pozwala na podgląd parametrów pracy oraz zmianę wartości nastawionych.
System BMS integruje przede wszystkim systemy sterowania funkcjami technicznymi budynku, które można zgrupować w dwa podsystemy:

Podsystem zasilania i sterowania energią elektryczną

 • zabezpieczenia i rozdzielnie elektryczne,
 • instalacje pomiarowe,
 • sterowanie i monitorowanie zadań,
 • okablowanie instalacji zasilających,
 • instalacje oświetleniowe,
 • urządzenia i układy zasilania awaryjnego,
 • transport pionowy i poziomy.

Podsystem sterowania komfortem

 • sterowanie klimatyzacją,
 • sterowanie wentylacją,
 • sterowanie ogrzewaniem,
 • sterowanie oświetleniem,
 • sterowanie nagłośnieniem,
 • sterowanie systemami parkingowymi,
 • obsługa urządzeń audio-video,
 • system pogodowy.

System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System) BMS – system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku, zwłaszcza budynku inteligentnym.