Nagłośnienie

Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi dąży się do stworzenia skutecznego sposobu ostrzegania przed zagrożeniami oraz przekazywania informacji o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Do niedawna ostrzeganie ludzi przed pożarem lub innym rodzajem zagrożenia realizowano w większości obiektów za pomocą sygnalizatorów akustycznych (popularnie zwanych syrenami). Informowanie za pomocą sygnalizatorów akustycznych niosło jednak za sobą szereg wad. Najważniejsze z nich to:

  • Możliwość spowodowania paniki
  • Brak możliwości przekazania innych informacji oprócz alarmu
  • Brak możliwości odwołania alarmu
  • Brak możliwości określenia rodzaju zagrożenia
  • Brak możliwości przekazania sposobu postępowania w przypadku zagrożenia
  • Brak możliwości przekazania informacji na temat dróg ucieczki

Mała skuteczność przekazywania informacji (Jedynie ok. 14 % ludzi traktuje alarm przekazywany przez sygnalizatory akustyczne jako prawdziwy).

Wad tych pozbawione są Systemy Nagłośnieniowe pełniące rolę Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, w których przekazywanie informacji realizowane jest za pomocą głośników. Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być używane do transmitowania reklam, informowania o promocjach, nadawania muzyki w tle, co jest szczególnie przydatne w niektórych typach obiektów np. Centrach Handlowych. Systemy mogą pracować jako Dźwiękowy System Ostrzegawczy (przy jednoczesnej możliwości pełnienia funkcji systemu rozgłaszania) lub też pełnić jedynie funkcję systemu rozgłaszania. Dzięki temu umożliwiają efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia oraz w życiu codziennym.

Rozwiązania proponowane przez digitec spełniają wszystkie wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 60849 oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – w części dotyczącej Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO).