Tworzenie Oprogramowania

Projekty, które realizuje digitec wymagają od nas nieustannego dostosowywania się do potrzeb naszych Klientów, wymagań rynku oraz szerokiego zakresu technologii.

Sukces tworzonych przez nas aplikacji zawdzięczamy solidnym podstawom technologicznym i biznesowym. Podczas budowy oprogramowania zawsze blisko współpracujemy z Klientem, aby powstałe rozwiązanie w pełni odpowiadało Jego wymaganiom. Specjaliści digitec cechują się doświadczeniem w wykorzystaniu najwyższej klasy narzędzi i technologii oraz nowoczesnych języków programowania, m.in.

Tworzenie oprogramowania
Technologie Webowe Java Servlets, JSP, JSF, Struts, Java Applets, Java Script, Facelets, Tapestry, AJAX, HTML, DHTML, PHP, WML, XML, XSLT, Flash, CSS
Technologie serwerowe BEA Weblogic, JBoss, EJB, IBM Websphere, Tomcat, Jetty
Inne technologie JDBC, JDO, Hibernate, JPA, CORBA, RMI, SMTP, SOAP, Java Swing, AWT, SWT, Spring, Seam, BPEL
Narzędzia programistyczne Ant, Maven, Junit, Bugzilla, CVS, Eclipse, JBuilder, Java toolkits, JSDK, Netbeans
 Bazy danych  DB2, Informix, PostreSQL, MS Access, MS SQL Server, mSQL, MySQL, Oracle, SQLBase, Sybase, SAP DB

Istotnym elementem procesu implementacji oprogramowania jest jego kastomizacja. Polega ona na dostosowaniu systemu informatycznego do specyfiki przedsiębiorstwa i indywidualnych wymagań użytkowników. digitec wykonuje  m.in. zmiany interfejsów umożliwiające osiągnięcie najwyższej ergonomii pracy, a także przygotowanie mechanizmów pozwalających na współpracę z innymi systemami. Oferta digitec obejmuje również usługę lokalizacji oprogramowania i dostosowania go do polskich warunków.