Systemy Klasy CRM

Koncepcje marketingowe pokazały, że lepszą efektywność można uzyskać koncentrując się na Kliencie, a nie na sprzedaży wyprodukowanych dóbr czy usług.

Organizacja musi odpowiadać na oczekiwania Klientów, dlatego wzajemna wymiana informacji jest bardzo ważna. Nawiązanie, utrzymanie i zarządzanie kontaktami z Klientem są realizowane dzieki możliwościom systemów CRM (ang. Customer Relationship Management).

(English) CRM is a business strategy of selecting and managing clients to optimize long-term benefits. CRM requires the introduction of a "customer-focused" philosophy and business culture that ensures effective marketing, sales and service processes. CRM applications should provide the ability to effectively manage customer relationships, leading to the "overriding" of this approach to the overall strategy and culture of the company.

Podstawowa koncepcja CRM koncentruje się wokół dwóch celów:

 • dostęp do informacji o Kliencie dla wszystkich pracowników firmy, w celu umożliwienia udzielenia zupełnej odpowiedzi na każde pytanie Klienta, w każdym miejscu, i w każdym czasie, nawet gdy rotacja wśród pracowników jest duża.
 • zgromadzenie możliwie najpełniejszej wiedzy o Kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach (co kupił, co sprzedał, co robi itp.) oraz natychmiastowy dostęp do zgromadzonych informacji.
 • Dostęp musi być zagwarantowany w każdym miejscu i o każdym czasie, dlatego istotne jest zarówno organizacja informacji jak i zastosowana technologia.

CRM pozwala na centralizację oraz zarządzanie informacjami o Klientach i procesach o charakterze handlowym w firmie. Dzięki temu, gdy np kluczowy pracownik pójdzie na chorobowe to jego zastępca będzie mógł szybko i sprawnie przejąć obsługę Klientów bez setek telefonów do zastępowanego. Po prostu otwiera kartę Klienta i wszystko ma jak na dłoni. Spis wykonanych rozmów telefonicznych, odbytych spotkań, kopie wiadomości email. Po co jeszcze? Po to aby Szef nie musiał się dowiadywać o postępach handlowców przeszkadzając im w pracy, po to aby dział finansowy mógł sobie zaplanować co trzeba mając kilka automatycznie wygenerowanych wykresów, potencjalne przychody i ich prawdopodobieństwo.

digitec oferuje swoim Klientom wdrożenia gotowych produktów CRM, które mogą być w pełni dostosowane do wymagań Klienta. System może pracować na lokalnej stacji roboczej, serwerze Klienta, bądź też na serwerze digitec.

Poniżej przedstawione są podstawowe cechy systemów CRM wdrażanych przez digitec:

Wybrane elementy funkcjonalności – przegląd:

 • wygodne i wydajne zarządzanie danymi o firmach (nie tylko Klientach, ale również np. dostawcach) i ich pracownikach
 • rejestracja kontaktów (opis przebiegu rozmowy/spotkania, czas, wynik itd.)
 • planowanie zadań do wykonania (osoby przydzielone, terminy realizacji, priorytety, aktualne stany spraw itd.), z powiadamianiem osób, których sprawa dotyczy poprzez e-mail, wizualizacja spraw w formie kalendarza z kilkoma trybami widoku (dzienny, tygodniowy, miesięczny),
 • przyspieszenie codziennej pracy: lista „ostatnio oglądane”, typowe dla danego modułu akcje grupowane są w „listy podręczne”, większość akcji posiada skróty klawiszowe
 • łatwy druk etykiet adresowych.

Zalety systemu jako całości (platformy):

 • pełne spolszczenie przy zachowaniu wielojęzyczności (wybór języka przy starcie programu)
 • możliwość łatwej migracji danych z poprzednio stosowanych baz lub zbiorów danych (np. arkuszy kalkulacyjnych)
 • możliwość dostosowania systemu do specyficznych potrzeb Klienta
 • otwarty kod źródłowy programu
 • niskie wymagania sprzętowe i systemowe (m.in. bezpłatny system serwerowy Linux)
 • szybkość działania,
 • brak instalacji po stronie Klienta (bez serwisowania komputerów użytkowników)
 • niezależność od platformy Klienta (komputery użytkowników nie muszą pracować pod kontrolą systemu Windows)
 • możliwość pracy spoza firmy (z zachowaniem bezpieczeństwa – przy użyciu mechanizmów autoryzacji, z możliwością szyfrowania danych podczas ich transmisji), w tym z urządzeń mobilnych (laptopy, urządzenia typu PDA)
 • skalowalność (możliwe różne scenariusze w zależności od rozmiaru firmy i wdrożenia). Od niedrogich instalacji na już funkcjonującym w firmie, pojedynczym serwerze PC, do rozwiązań dla kilkuset i więcej jednoczesnych użytkowników
 • atrakcyjna oferta cenowa.

Przegląd modułów systemu z przybliżeniem ich funkcji:

 • Pierwsza strona (przypominanie o najbliższych spotkaniach/telefonach, podsumowanie otwartych spraw, skróty do najczęstszych operacji)
 • Zapytania ofertowe
 • Projekty (nowy projekt można utworzyć, lub może powstać po rozpoznaniu i akceptacji do dalszych prac z zapytania ofertowego; projekty posiadają m.in. potencjalną wartość oraz status; projekty otwarte mogą być sortowane m.in. po potencjalnej wartości, statusy spraw m.in. po ich zamknięciu umożliwiają generowanie statystyk i analizę np. częstości i przyczyn porażek)
 • Firmy (wyświetlenie informacji o firmie automatycznie pokazuje wszystkie sprawy, kontakty, notatki itp. związane z firmą; całość posiada wygodne mechanizmy wyszukiwania)
 • Kontakty (jedna osoba może być powiązana z wieloma firmami, wyświetlenie kontaktu pokazuje wszystkie informacje związane z kontaktem, całość posiada wygodne mechanizmy wyszukiwania)
 • Notatki, Telefony, Spotkania, Zadania do wykonania
 • Kalendarz
 • Raporty graficzne

Zapraszamy do zapoznania się z w pełni funkcjonalną, demonstracyjną wersją systemu CRM  pracującego na serwerach digitec. Wersja demonstracyjna posiada do wyboru interface w języku polskim i angielskim.

digitec CRM demo
użytkownik: demo
hasło: demo