Organizacja Działu IT

Obecnie podstawą każdej sprawnie funkcjonującej firmy jest mniej lub bardziej skomplikowany system informatyczny wraz z konieczną do jego działania infrastrukturą techniczną.

Często firmy nie mają zamiaru korzystać z outsourcingu usług informatycznych, w tym wypadku jedynym rozwiązaniem jest posiadanie w swojej strukturze własnego Działu IT. digitec oferuje firmom kompleksową pomoc w tworzeniu efektywnych Działów IT.  Bardzo ogólnie proces tworzenia Działu IT w firmie można podzielić na następujące etapy:

  • analiza wymagań – obejmuje dokonanie analizy potrzeb firmy oraz budowę wstępnej strategii IT
  • rekrutacja pracowników – digitec po określeniu zapotrzebowania na zasoby ludzkie Działu IT,
  • prowadzi pełny proces rekrutacyjny. Takie podejście umożliwia zatrudnienie kompetentnej kadry, w pełni dostosowanej do potrzeb firmy. Krok ten jest wykonywany na początku przed rozpoczęciem wdrożeń i pozwala na pełne zaangażowanie nowotworzącego się zespołu.
  • dostarczenie sprzętu i oprogramowania – digitec dostarcza sprzęt i oprogramowanie.
  • zakres dostaw jest określony przez zakres odpowiedzialności digitec i wymagania Klienta.
  • szkolenie pracowników i stopniowe przekazanie odpowiedzialności firmowemu Działowi IT – można powiedzieć, że etap ten zaczyna się właściwie na początku całego procesu, ponieważ digitec stara się, aby nowo powstały zespół Klienta był od możliwie najwcześniejszego momentu zaangażowany w cały proces tworzenia Działu IT.

Dzięki pomocy specjalistów digitec Klient unika błądzenia i „wybijania” otwartych drzwi, a co za tym idzie ponoszenia niepotrzebnych kosztów

digitec pomaga swoim Klientom nie tylko w tworzeniu Działów IT od podstaw, ale także w ich skutecznej reorganizacji.