Systemy Składowania Danych

Skuteczność zapisu, optymalność dostępu oraz bezpieczeństwo gromadzonych informacji są podstawą wyboru systemu składowania i przechowywania danych.

Koszty ponoszone na budowę i utrzymanie systemów powinny być zoptymalizowane względem wartości przechowywanych danych. Dobrze zaprojektowany system powinien być skalowalny i umożliwiać w miarę potrzeb rozbudowę w przyszłości. Rozwiązania z zakresu systemów składowania danych można podzielić na kilka kategorii:

Systemy backup'u

Zadaniem tej klasy systemów jest kopiowanie danych, celem ich chwilowego przechowywania (do momentu stworzenia następnej kopii) na nośniki wewnętrzne lub zewnętrzne, realizowane przy użyciu specjalizowanego zespołu urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz procedurami i politykami postępowania. Polityki określają dla danej organizacji takie parametry jak, chronione zasoby, harmonogramy kopiowania, oraz zasady przechowywania i odtwarzania danych w celu uzyskania ciągłości pracy przedsiębiorstwa.

Systemy archiwizacji danych

Zadaniem tej klasy systemów jest kopiowanie danych celem ich przechowywania w dłuższym okresie czasu, na nośniki wewnętrzne lub zewnętrzne o dużej pojemności, realizowane przy użyciu specjalizowanego zespołu urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz procedurami i politykami postępowania. Polityki określają dla danej organizacji takie parametry jak, archiwizowane zasoby, harmonogramy kopiowania, oraz zasady ochrony, przechowywania i odtwarzania zarchiwizowanych danych w celu uzyskania ciągłości pracy przedsiębiorstwa.

Systemy macierzowe (magazynowanie danych)

Systemy tej klasy są to zoptymalizowane pod kątem czasu dostępu oraz bezpieczeństwa gromadzonych danych, systemy pamięci masowych przechowujące i udostępniające on-line (bardzo szybkie nośniki dyskowe) dane gromadzone w systemach plików, aplikacjach businessowych oraz systemach bazodanowych. Przykładami tej klasy systemów są: SAN (Storage Area Network) – jest to dedykowana lub kampusowa sieć komputerowa, wykorzystująca specjalne protokoły zoptymalizowane pod kątem transferu dużych ilości danych, zapewniająca szybką i niezawodną komunikację pomiędzy serwerami oraz zewnętrznymi lub niezależnymi zasobami pamięci masowych. Sieci SAN można stosować do łączenia serwerów z pamięciami masowymi (np. macierze dyskowe), serwerów pomiędzy sobą, oraz pamięci masowej pomiędzy sobą (np. systemy backupu nie obciążające serwerów) Network Attached Storage (NAS) – jest to system pamięci masowej wykorzystujący do komunikacji szybką sieć Ethernet. System NAS stanowi rozwiązanie pośrednie, pomiędzy systemami SAN i klasycznymi rozwiązaniami nazywanymi DAS (Direct Attached Storage). System NAS łatwy i szybki sposób integruje się istniejącą topologią sieci informatycznej przedsiębiorstwa.

Systemy hierarchicznego zarządzania danymi

Systemy Hierarchical Storage Management (HSM) zwane również Information Lifecycle Management Systemy (ILM), są zoptymalizowane pod kątem funkcjonalno-finansowym oraz bezpieczeństwa gromadzonych danych, systemy pamięci masowych przechowujące i udostępniające dane gromadzone w systemach plików, aplikacjach businessowych oraz systemach bazodanowych. Czas dostępu do danego zasobu jest uzależniony od tego jak często jest on używany w systemie. Rzadziej używane zasoby, są bez udziału użytkownika migrowane przez system na tańsze, ale również wolniejsze zasoby pamięci masowych.

Systemy wysokiej dostępności

Systemami wysokiej dostępności (ang. High Availability) wykonujące operacje klonowania zasobów informatycznych w czasie rzeczywistym lub off-line w celu uzyskania jak najwyższego poziomu niezawodności danych komputerowych, systemu informatycznego lub aplikacji produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Podstawowymi przykładami tego typu systemów są systemy clustrowe oraz rozwiązania replikacji danych.

digitec oferuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, ale także służy fachową pomocą i sporządza projekty złożonych systemów magazynowania danych backupu i archiwizacji. Specjaliści digitec potrafią dobrać rozwiązania dla każdego Klienta, odpowiadające jego potrzebom i wymaganiom.