Analiza Wymagań i Budowa Strategii IT

Inwestycja w zakresie rozwiązań informatycznych ma charakter strategiczny i wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych.

Podczas podejmowania decyzji o tego typu inwestycjach, trzeba wziąć pod uwagę usługi, które zapewnią prawidłowy oraz bezproblemowy przebieg projektu w Państwa firmie.

Świadczone przez digitec usługi obejmują m.in.

  • doradztwo w zakresie budowy struktur służących powiązaniu procesów biznesowych z zasobami IT
  • projektowanie rozwiązań biznesowych
  • budowanie systemów zarządzania usługami IT

Wachlarz usług digitec obejmuje cały proces informatyzacji przedsiębiorstwa, poczynając od analizy jego sytuacji i zdefiniowania potrzeb poprzez stworzenie projektu, realizację wdrożeń pilotażowych, implementację ostatecznych rozwiązań i ich integrację z istniejącym środowiskiem informatycznym, a skończywszy na wsparciu powdrożeniowym i szkoleniu personelu. Cały proces projektowania, budowy i eksploatacji systemu jest nadzorowany przez doświadczonych specjalistów digitec.

Dopełnieniem oferty konsultingowej jest asysta powdrożeniowa, serwis i wsparcie techniczne oraz usługi outsourcingu.