Integracja Systemów

Podstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest usprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz firmy oraz zapewnienie współpracy systemów wewnętrznych z zewnętrznymi dostawcami danych i usług.

Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowy dobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznych jest kluczowym elementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przy zoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotu inwestycji.

Osiągnięcie celu, którym jest zbudowanie sprawnego, efektywnego systemu informatycznego, wymaga zespolenia działań w różnych sferach techniki komputerowej. Działania te łączą wiedzę z zakresu sieciowych systemów operacyjnych, okablowania strukturalnego, technologii sieciowych i infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu stworzenia spójnego systemu informatycznego.

Specjaliści digitec każdorazowo dobierają technologię do potrzeb, w oparciu o pełną analizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych oraz najlepszych technik i zaleceń producentów systemów. digitec kładzie nacisk na automatyzację procesów firmy przy zachowaniu zgodności z wymaganiami korporacyjnymi i ekonomiczności wdrażanych rozwiązań.