Nowa technika może pozwolić na tworzenie energii z fuzji jądrowej

ENERGIA Z FUZJI JĄDROWEJ
Od dziesięcioleci energia z fuzji jądrowej wydaje się niemożliwym do osiągnięcia rozwiązaniem naszych problemów energetycznych. Wytwarzanie energii termojądrowej bez szkodliwych odpadów radioaktywnych, wydaje się przy tym zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, aż do teraz. Heinrich Hora, emerytowany profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii (UNSW) w Sydney wraz z międzynarodowym zespołem naukowców opracował technikę opartą na laserze, która umożliwia syntezę jądrową bez żadnych odpadów radioaktywnych.

Jak opisano w pracy naukowców, opublikowanej w czasopiśmie naukowym Laser i Particle Beams, zespół odkrył, iż możliwe jest przeprowadzenie fuzji poprzez reakcje wodorowo-borowe przy z wykorzystaniem dwóch silnych laserów w szybkich seriach. Wybuchy laserowe umożliwiają powstanie precyzyjnych siły nieliniowe, które ściskają jądra razem. Technika ta znacznie różni się od wcześniejszych prób użycia magnesów o dużej sile. Magnesy pracując w komorze toroidalnej miały rozgrzać radioaktywnego paliwa do temperatury Słońca.

Według Hory, który przewidział w latach 70. XX wieku, że fuzja może być możliwa z użyciem wodoru i boru, bez potrzeby osiągnięcia równowagi termicznej, „Myślę, że to stawia nasze podejście przed wszystkimi innymi technologiami energii termojądrowej.”

Podczas gdy z pomocą tej techniki, fuzja nie została jeszcze osiągnięta, międzynarodowi współpracownicy i eksperci odnieśli się do tego badania i uważają, że fuzja jest możliwa przy użyciu reakcji wodorowo-borowych.

LASER
Jednym z głównych pozytywnych aspektów dokonywania syntezy jądrowej przy wykorzystaniu reakcji wodorowo-borowych, jest to, iż w swojej pierwotnej reakcji nie wytwarza ona żadnych neutronów. Oznacza to, że nie są tym samym wytwarzame żadne odpady radioaktywne.

Energia termojądrowa jest często krytykowana, nie ze względu na jej potencjalne zastosowanie jako stabilnego źródła energii, ale ze względu na generowanie ogromnych ilości odpadów promieniotwórczych. Nawet gdyby wszystko przebiegło zgodnie z planem, wcześniejsze techniki mogły doprowadzić do powstania niebezpiecznych odpadów radioaktywnych. Więc nawet jeśli tworzenie fuzji z tą techniką okaże się mniej niż idealną metodą, to będzie przynajmniej bezpieczniejsze i mniej marnotrawne. Dodatkowo, ze względu na zastosowane materiały, technika ta może być o wiele łatwiejsza do powielenia, Hora wyjaśniła: „Z inżynieryjnego punktu widzenia, nasze podejście jest znacznie prostsze, ponieważ paliwo i odpady będą bezpieczne, reaktor nie będzie potrzebował wymiennika ciepła oraz generatora w postaci turbiny parowej, zaś lasery, których potrzebujemy, są łatwo dostępne na rynku”

Hora był podekscytowany nie tylko początkowym sukcesem tych badań, ale także potencjałem techniki samej w sobie, która pozwala wytworzyć znacznie więcej energii niż wcześniej stosowane metody. „Najbardziej ekscytujące jest to, że reakcje te zostały potwierdzone w ostatnio przeprowadzonych eksperymentach i symulacjach. Nie tylko dowodzi, to moich wcześniejszych teorii, ale pozwoliło również zmierzyć, iż reakcja łańcuchowa zainicjowana przy pomocy lasera, pozwala w warunkacj równowagi termicznej wyprodukować miliard razy więcej energii niż wcześniej przewidywano.”

Hora i inni badacze wciąż mają przed sobą długą drogę pomiędzy publikacją, a tworzeniem energii z syntezy termojądrowej. Należy jednak zauważyć, iż wraz z postępującymi badaniami naukowców, nasza przyszłość energetyczna rysuje się w coraz jaśniejszych barwach. Wydaje się, że nie ma przyszłości, w której paliwa kopalne nadal będą naszym głównym źródłem energii. Ciągłe inwestycje i dalsze badania nad alternatywnymi źródłami energii odnawialnej, bez szkodliwych odpadów, pociągną za sobą szereg działań mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych.

Źródło: futurism.com
Tłumaczenie: digitec